БАШТОВІ КРАНИ - ОРЕНДА, ПРОДАЖ, ЛІЗИНГ.

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 3. Тел. / факс: +38 (056) 767-38-70
65012, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 46, Тел/факс: +38 (048) 722-10-00 
Тел. моб.: 380 (67) 523-95-81,  +380 (50) 452-52-70
Російська мова Українська мова Англійська мова

Баштові крани
Швидкомонтуємі крани
Будівельні підйомники
Баштові крани б/у
Екскаватори б/у
Навантажувачі б/у
Спецтехніка б/у

Статті та Публікації:

Вакансії:

Статті - Технічний контроль стану баштових кранів серії МК

Главная страница  / Статті


Технічний контроль стану баштових кранів серії МК

 Одним з факторів безпечної експлуатації баштових кранів є контроль їх технічного стану. У діючих нормативно-правових актах використовуються різні терміни для визначення функції контролю технічного стану об'єктів виробництва, а саме: технічний огляд, огляд (візуальний, технічний і профілактичний), обстеження (експертне, технічне та інструментальне), випробування, діагностування (експертне, технічна) , перевірка (технічної готовності), паспортизація, оцінка, перевірка і т. д. Ці терміни близькі за змістом, але різні за своїм функціональним призначенням.
огляд баштового крана МК - контроль технічного стану, який здійснюється з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатура яких встановлено організаційно-методичних документів;
 
технічний огляд баштового крана МК - комплекс робіт з контролю технічного стану, що проводиться переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатура яких встановлено організаційно-методичними документами та випробування обладнання (повний технічний огляд) або тільки огляд (частковий технічний огляд), що проводяться у строки, у випадках та обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;
експертне обстеження (технічне діагностування) баштового крана МК - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і терміну подальшої безпечної експлуатації обладнання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.
Порядок контролю за технічним станом баштового крана серії МК, є Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу (наказ Міністерства промислової політики України від 15.06.2004 р. № 285), що встановлює такі визначення термінів:
технічний стан баштового крана МК - стан, що характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на баштовий кран;
технічний огляд баштового крана МК - захід, який виконується ручним або автоматичним способом для спостереження за станом об'єкта;
технічне діагностування баштового крана МК - визначення технічного стану об'єкта з певною (заданою) точністю;
контроль (технічного стану) баштового крана МК - перевірка відповідності значень параметрів об'єкта вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного з заданих видів технічного стану в даний момент часу;
ревізія баштового крана МК - комплекс операцій з технічного обслуговування з установлення ступеня зносу баштового крана МК або його окремих частин для визначення необхідності проведення ремонту, перевірки працездатності, безпеки, надійності вузлів і деталей та підтримки справного стану баштового крана МК.

Назад
 

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 3. Тел. / факс: +38 (056) 767-38-70
65012, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 46, Тел/факс: +38 (048) 722-10-00
Тел. моб.: 380 (67) 523-95-81,  +380 (50) 452-52-70
Дизайн и разработка - Artstudio.dp.ua